Charakterystyka
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;
– świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
– wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
– motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Czas nauki: 1 rok

Perspektywy zawodowe
– ośrodki i domy pomocy społecznej
– środowiskowe domy samopomocy, świetlice terapeutyczne
– zakłady opiekuńczo-lecznicze
– niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
– placówki poradnictwa rodzinnego, szpitale specjalistyczne

Program nauczania
Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
Elementy anatomii i patologii człowieka
Język migowy
Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
Język angielski w pomocy społecznej
Opieka i pielęgnacja człowieka
Terapia zajęciowa i aktywizacja