Wszystkie nasze zajęcia prowadzimy w formach zaocznych i wieczorowych zapewniając dostosowany plan zajęć dla młodzieży i dorosłych pracujących.

Wystawiamy zaświadczenia o pobieraniu nauki
dla ZUS, KRUS, MOPS, GOPS, PCPR
oraz wydajemy legitymację szkolną uprawniającą do zniżek.