Wszystkie nasze zajęcia prowadzimy w formach zaocznych i wieczorowych zapewniając dostosowany plan zajęć dla młodzieży i dorosłych pracujących.

Wystawiamy zaświadczenia o pobieraniu nauki
dla ZUS, KRUS, MOPS, GOPS, PCPR
oraz wydajemy legitymację szkolną uprawniającą do zniżek.

Jesteśmy placówką podległą samorządowi Starostwa Powiatowego
w Zduńskiej Woli
co zapewnia, że cała nauka, również zajęcia praktyczne odbywa się całkowicie za darmo.

Jesteśmy szkołą publiczną przygotowującą do państwowych egzaminów zawodowych
i maturalnych. Wydajemy świadectwa i zaświadczenia
na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.