Piątek

15:30 – 16:15 – 17:00 – 17:45 (pierwszy blok)

18:00 – 18:45 – 19:30 – 20:15 (drugi blok)

Sobota

8:00 – 8:45 – 9:30 – 10:15 (pierwszy blok)

10:30 – 11:15 – 12:00 – 12:45 (drugi blok)

13:00 – 13:45 – 14:30 – 15:15 (trzeci blok)

 

Zajęcia w niedzielę odbywają się w godzinach takich jak w sobotę.
Zajęcia w tygodniu, uzgodnione ze słuchaczami, odbywają się w godzinach takich jak w piątek.