Wystawiamy zaświadczenia o pobieraniu nauki dla ZUS, KRUS, MOPS, GOPS, PCPR oraz wydajemy legitymację szkolną uprawniającą do zniżek.

Categories: Uncategorized