DYREKTOR

Grzegorz Stasiak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Chemia

Monika Frądczak

Fizyka

Tomasz Bator

Język angielski

Anna Jankowska

Aleksandra Ratajczyk

Biologia

Dorota Kabalska-Szewczyk

Język polski

Agnieszka Lechicka

Halina Rajewska

Katarzyna Trzcińska

Historia

Mirosław Potoniec

Historia i Społeczeństwo

Mirosław Potoniec

Geografia

Anna Zaborowska

Wiedza o Społeczeństwie

Anna Zaborowska

Matematyka

Witold Oleszczyk

Marcin Zagórski

Beata Zimna

Podstawy przedsiębiorczości

Grzegorz Stasiak

Informatyka

Ewa Brodzka

Justyna Kunkel

SZKOŁA POLICEALNA

TECHNIK BHP

Wiesława Dawidziak – Ocena ryzyka zawodowego, Zagrożenia w środowisku pracy, Techniczne bezpieczeństwo pracy, Ergonomia w procesie pracy

Anna Kolęda – Przyczyny i okoliczności wypadków

Marzena Jaruga – Zarządzanie systemami bhp

Ireneusz Stasiak – Zarządzanie systemami bhp

Marcin Maszke – Techniczne bezpieczeństwo pracy

Iga Kabalska – Podstawy prawa pracy

Anna Jankowska – Język angielski zawodowy

Ewa Brodzka – Użytkowanie komputera

Justyna Kunkel – Użytkowanie komputera

Grzegorz Stasiak – Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej, Podstawy przedsiębiorczości

Witold Oleszczyk – Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Renata Kosińska-Graf – Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej, Podstawy terapii zajęciowej

Renata Badziak – Podstawy terapii zajęciowej

Marcin Maszke – Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

Karolina Kosińska Język migowy

Iga Kabalska – Podstawy prawa administracyjnego, Podstawy prawa pracy

Grzegorz Stasiak – Podstawy działalności gospodarczej

Ewa Brodzka – Użytkowanie komputera

Justyna Kunkel – Użytkowanie komputera

 

TECHNIK ARCHIWISTA

Jarosław Stulczewski – Prowadzenie archiwum, Podstawy archiwum, Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej

Grzegorz Stasiak – Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

Ireneusz Stasiak – Organizacja małych zespołów

Wiesława Dawidziak – Techniczne bezpieczeństwo pracy

Ewa Brodzka – Obsługa informatyczna

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Technik Turystyki Wiejskiej

Jolanta Ławniczak

Elżbieta Raj

Justyna Jagielska

Kucharz

Lucyna Gara

Marcin Stasiak

Wędliniarz

Witold Pułkownik

Dariusz Fendor

Cukiernik

Marcin Stasiak

Lucyna Gara

Florysta

Renata Badziak

Alicja Barszczyk

Kurs Języka Angielskiego

Aleksandra Ratajczyk