2007
Powstanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Dla Dorosłych w Zduńskiej Woli

W skład zespołu szkół wchodzą II Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych i IV Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych.

2009
Przekształcenie zespołu szkół w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli
W skład CKU wchodzą II Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych i Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr 4. Utworzona szkoła policealna rozpoczyna kształcenie w zawodach Technik Administracji oraz Technik BHP.

2010
Centrum Kształcenia Ustawicznego zostaje wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Prowadzone są szkolenia z zakresu m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pomocy przedmedycznej.

2011
CKU w Zduńskiej Woli poszerza swoją ofertę edukacyjną o kierunki z branży opieki medycznej
Szkoła Policealna rozpoczyna kształcenie w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej. W kolejnych latach prowadzone są także kierunki w zawodach Opiekunka Środowiskowa oraz Opiekun Osoby Starszej.

2012
Rozpoczęcie kształcenia w formie pozaszkolnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
Rozpoczynają się kursy zawodowe przygotowujące do egzaminów w zawodach Logistyk oraz Opiekun Medyczny. W następnych latach prowadzone są kursy w zawodzie Florysta oraz z branży gastronomicznej: Kucharz, Wędliniarz i Cukiernik.

2016
Kolejne nowe kierunki w CKU

Szkoła policealna otwiera nowy kierunek nauki w zawodzie Technik Archiwista.

2017
CKU rozpoczyna naukę w formie stacjonarnej

Pierwszym kierunkiem nauki w formie dziennej jest Terapeuta Zajęciowy