Informacje związane z egzaminem zawodowym dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/