Informacje związane z egzaminem maturalnym dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/