Charakterystyka:

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego zdobywa wykształcenie średnie oraz przygotowuje się do egzaminu maturalnego. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości ma możliwość kontynuacji nauki na studiach licencjackich lub inżynierskich.

Czas nauki:
Absolwent Gimnazjum: 3 lata
Absolwent Szkoły Zawodowej: 2 lata
Uczeń liceum lub technikum: Przyjmujemy na wszystkie semestry uczniów, którzy przerwali naukę w innej szkole honorując ukończone semestry dzięki czemu czas nauki jest odpowiednio skrócony

Program nauczania:
Główne przedmioty
język polski
matematyka
biologia

Pozostałe przedmioty
język angielski
historia
wiedza o społeczeństwie
historia i społeczeństwo
podstawy przedsiębiorczości
informatyka
geografia
chemia
fizyka

Przedmioty dodatkowe
użytkowanie komputera
przedmioty techniki komputerowej i teleinformatyki

Perspektywy:
Słuchacze Liceum mają możliwość zdobycia jednocześnie tytułu zawodowego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kontynuacji nauki w Szkole Policealnej.