Charakterystyka
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– przechowywania żywności
– sporządzania potraw i napojów
– wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów

Czas nauki: 2 lata

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
– obiektach użyteczności publicznej
– stołówkach
– restauracjach
– pizzeriach
– prowadząc własną działalność gospodarczą

Program nauczania
Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
Działalność gospodarcza w gastronomii
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Język angielski w gastronomii
Procesy technologiczne w gastronomii
Gastronomia w praktyce zajęcia praktyczne