Charakterystyka
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
– zarządzania zapasami
– organizowania prac związanych z gospodarką magazynową
– zarządzania gospodarką odpadami
– planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

Czas nauki: 2 lata

Perspektywy zawodowe:
Absolwent kierunku znajduje zatrudnienie w:
działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych
w jednostkach samorządu terytorialnego

Program nauczania:
Podstawy logistyki
Gospodarka zapasami i magazynem
Gospodarka elektroniczna
Transport i spedycja
Systemy logistyczne
Język angielski dla logistyków
Laboratorium magazynowe
Ekonomika logistyki
Laboratorium logistyczno-spedycyjne
Przepływ zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych