Charakterystyka

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– wykonywania masażu medycznego
– wykonywania masażu sportowego
– wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego
– prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne

Czas nauki: 2 lata

Perspektywy zawodowe
– publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia
– gabinety odnowy biologicznej
– kluby sportowe
– placówki rehabilitacyjne
– gabinety kosmetyczne
– własna działalność gospodarcza

Program nauczania
Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Język angielski w ochronie zdrowia
Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
Język migowy
Teoretyczne podstawy masażu
Anatomia z fizjologią
Zarys fizjoterapii
Zagadnienia kliniczne w masażu
Masaż
Fizjoterapia
Anatomia topograficzna