Charakterystyka
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik motocyklowy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– diagnozowania motocykli
– obsługi i użytkowania motocykli
– naprawy motocykli

Czas nauki: 1,5 roku

Perspektywy zawodowe
Serwisy motoryzacyjne
Zakłady diagnostyczne
Własna działalność gospodarcza

Program nauczania
Podstawy konstrukcji maszyn
Budowa i eksploatacja motocykli
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie motocykli
Przepisy ruchu drogowego
Działalność gospodarcza w branży motoryzacyjnej
Język angielski w branży motoryzacyjnej
Techniki wytwarzania i montażu części maszyn
Diagnostyka motocykli
Obsługa i naprawa motocykli