Egzaminy poprawkowe

Informujemy o terminach egzaminów w letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

II Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

Klasa Ia
Język angielski: 21.08.2017, 15:30
Matematyka: 21.08.2017, godz. 16:00
Historia: 24.08.2017, godz. 16:00
Język polski: 24.08.2017, godz. 16:30
Geografia: 31.08.2017, godz. 16:00
Wiedza o społeczeństwie: 31.08.2017, godz. 16:00

Klasa IIa
Biologia: 22.08.2017, godz. 15:30
Język polski: 22.08.2017, godz. 16:30

Klasa IIIa
Matematyka: 21.08.2017, godz. 16:00

Klasa IIb
Matematyka: 22.08.2017, godz. 12:30
Biologia: 22.08.2017, godz. 15:30
Chemia: 22.08.2017, godz. 16:30
Historia: 24.08.2017, godz. 16:00

Klasa IIIb
Język angielski: 21.08.2017, godz. 15:30
Matematyka: 22.08.2017, godz. 12:30
Biologia: 22.08.2017, godz. 15:30
Język polski: 23.08.2017, godz. 16:00
Historia i społeczeństwo: 24.08.2017, godz. 16:00

Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr 4
Jerzy Chrzanowski (archiwista): 22.08.2017, godz. 16:00
Jarosław Stulczewski (archiwista): 21.08.2017, godz. 16:00
Anna Kolęda (technik bhp): 17.08.2017, godz. 15:30
Iga Kabalska (technik bhp):17.08.2017, godz. 16:00

Categories: News