Honorujemy przerwaną naukę w szkole średniej i przyjmujemy kandydatów na wszystkie semestry. Podczas przepisania się z innej placówki zaliczamy każdy dotychczas ukończony semestr, a słuchacz kontynuuje naukę od wyższego semestru zgodnie z programem nauczania, nie tracąc roku na powtarzanie klasy.

Przepisanie z Liceum

Zaliczamy każdy ukończony semestr, a słuchacz płynnie kontynuuje naukę bez straty roku.

Przepisanie z Technikum

W związku z różnicą programową pomiędzy technikum i liceum kandydaci przyjmowani są zgodnie z poniższym schematem.

 

Ukończona klasa

Technikum

Klasa, od której rozpoczyna

naukę w Liceum

1 klasa

1 klasa

2 klasa

2 klasa

3 klasa

3 klas 

 

Ukończony poziom

Technikum

Poziom, od którego rozpoczyna

naukę w Liceum

II semestr 2 klasy

II semestr 1 klasy

II semestr 3 klasy

II semestr 2 klasy

II semestr 4 klasy

II semestr 3 klasy

Uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej przenoszący się do Liceum Ogólnokształcącego rozpoczyna naukę od 1 klasy.
Uczeń klasy 4-6 szkoły muzycznej II stopnia może być przyjęty odpowiednio do klasy 1-3 Liceum.
Uczeń klasy 2-3 liceum plastycznego może być przyjęty do klasy 2 Liceum Ogólnokształcącego, a uczeń klasy 4 liceum plastycznego do klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego.