Absolwent Gimnazjum

 

Okres nauki

Szkoła

Odpowiednik ukończenia

 

3 lata

Liceum Ogólnokształcące

 

Liceum

Efekt

Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Świadectwo dojrzałości po zdaniu matury

Wykształcenie

średnie

 

 

Okres nauki

Szkoła

Odpowiednik ukończenia

 

Liceum Ogólnokształcące

 


Technikum

3 lata

Efekt

Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Świadectwo dojrzałości po zdaniu matury

1-2 lata

Szkoła Policealna

Efekt

Dyplom uzyskania tytułu zawodowego

Wykształcenie

średnie zawodowe

 

 

Okres nauki

Szkoła

Odpowiednik ukończenia

3 lata

Liceum Ogólnokształcące

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 

 

Technikum

 

Efekt

Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Świadectwo dojrzałości po zdaniu matury

Dyplom uzyskania tytułu zawodowego

Wykształcenie

średnie zawodowe

 

Absolwent Szkoły Zawodowej

 

Okres nauki

Szkoła

Odpowiednik ukończenia

2 lata

Liceum Ogólnokształcące

 

 

Technikum

Efekt

Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Świadectwo dojrzałości po zdaniu matury

 

Wykształcenie

średnie zawodowe

 

Bez względu na wykształcenie

 

Okres nauki

Zajęcia pozaszkolne

Odpowiednik ukończenia

1-2 lata

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 

Efekt

 

Dyplom uzyskania tytułu zawodowego

 

Wykształcenie

zawodowe