Charakterystyka
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków
– prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych
– prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi
– wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Czas nauki: 2 lata

Perspektywy zawodowe:
Absolwent kierunku znajduje zatrudnienie w:
– przedsiębiorstwach spedycyjnych
– przedsiębiorstwach kurierskich
– przedsiębiorstwach transportowych krajowych i zagranicznych
– agencjach celnych

Program nauczania:
Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
Podstawy transportu i spedycji
Przewóz ładunku
Podstawy prawa transportowego
Język angielski w działalności spedycyjnej
Organizacja transportu i spedycji
Obsługa działalności spedycyjnej
Statystyka
Technika biurowa