Charakterystyka

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
– wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie
– wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich

Czas nauki: 1,5 roku

Perspektywy zawodowe:
Absolwent kierunku znajduje zatrudnienie w
– zakładach stolarskich
– zakładach tapicerskich
– zakładach meblarskich
– własna działalność gospodarcza

Program nauczania:
Technologia wyrobów stolarskich
Działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym
Język angielski zawodowy w przemyśle drzewnym
Obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów z drewna
Obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne
Naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich