Charakterystyka:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego, ewidencjonowania dokumentacji aktowej, opracowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych.

Czas nauki: 2 lata

Perspektywy zawodowe:
Absolwent może być zatrudniony w takich miejscach jak: sądy, archiwa państwowe i prywatne, archiwa zakładowe, składnice akt, jednostki samorządu terytorialnego, piony administracyjne.

Program nauczania:
Podstawy archiwistyki
Metody pracy w archiwum zakładowym
Prawo archiwalne
Organizowanie archiwum
Prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych
Brakowanie i przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej
Język angielski w archiwistyce