Charakterystyka
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy, rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy, współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych, organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas nauki: 1,5 roku

Perspektywy zawodowe:
W każdej firmie niezbędny jest pracownik z uprawnieniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Firmy zajmujące się organizacją szkoleń z zakresu BHP. Firmy outsourcingowe obsługujące większe przedsiębiorstwa w zakresie BHP. Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Program nauczania:
Podstawy prawa pracy
Techniczne bezpieczeństwo pracy
Ergonomia w procesie pracy
Zagrożenia w środowisku pracy
Język angielski w bezpieczeństwie i higienie pracy
Ocena ryzyka zawodowego
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy