Charakterystyka
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– montowania i uruchamiania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
– oceniania stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
– obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
– naprawy oraz modernizacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
– organizowania prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
– demontażu urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, odzysku i uzdatniania czynników roboczych

Czas nauki: 2 lata

Perspektywy zawodowe
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
– firmach zajmujących się projektowaniem, montażem, naprawą i modernizacją instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
– firmach monitorujących stan techniczny tych instalacji oraz urządzeń, przeprowadzających konserwację i zajmujących się ich obsługą
– własnych firmach działających w tej branży

Program nauczania
Podstawy konstrukcji maszyn
Termodynamika techniczna
Elektrotechnika i elektronika w chłodnictwie i klimatyzacji
Technologia instalacji i urządzeń chłodniczych
Technologia instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
Działalność gospodarcza w chłodnictwie i klimatyzacji
Język angielski zawodowy w chłodnictwie i klimatyzacji
Pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
Montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
Montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych