Charakterystyka
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Czas nauki: 2 lata

Perspektywy zawodowe:
Zakłady pracy wykorzystujących technologie informatyczne, działy obsługi informatycznej, firmy tworzące oprogramowanie, punkty serwisowe i sklepy komputerowe.

Program nauczania:
Systemy operacyjne
Urządzenia techniki komputerowej
Sieci komputerowe
Działalność gospodarcza w branży informatycznej
Język angielski zawodowy
Systemy baz danych
Witryny i aplikacje internetowe
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowe
Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
Administracja bazami danych
Programowanie aplikacji internetowych