Charakterystyka
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych
– organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej
– projektowania oraz wykonywania środków reklamowych

Czas nauki: 2 lata

Perspektywy zawodowe:
Absolwent kierunku znajduje zatrudnienie w
– agencjach reklamowych
– działach marketingu przedsiębiorstw
– studiach graficznych
– studiach produkcyjnych
– agencjach zajmujących się kontaktem z prasą i kształtowaniem opinii publicznej

Program nauczania:
Marketing w działalności reklamowej
Sprzedaż w reklamie
Język angielski w działalności reklamowej
Działalność gospodarcza w reklamie
Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie
Organizacja i techniki reklamy
Organizacja sprzedaży reklamy
Projektowanie kampanii reklamowej