Charakterystyka:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
– planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
– planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
– obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Czas nauki: 2 lata

Perspektywy zawodowe:
– własne gospodarstwo rolne
– agroturystyka
– biura turystyczne
– hostele i pensjonaty

Program nauczania:
Działalność turystyczna na obszarach wiejskich
Język angielski w turystyce
Produkcja rolnicza
Usługi agroturystyczne
Obsługa turystyczna
Prowadzenie produkcji rolniczej
Usługi żywieniowe
Usługi noclegowe