Charakterystyka:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– przyjmowania, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich
– prowadzenia promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora
– wykonywania czynności rozdzielczo-spedycyjnych oraz prowadzenia dokumentacji
– prowadzenia obrotu pieniężnego i usług bankowych

Czas nauki: 1 rok

Perspektywy zawodowe:
Firmy kurierskie
Przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe i finansowe
Punkty poboru opłat
Firmy spedycyjne
Urzędy, placówki państwowe i samorządowe

Program nauczania:
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Posługiwanie się językiem angielskim w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych
Wykonywanie usług pocztowych i kurierskich
Wykonywanie usług finansowych
Realizowanie obrotu towarowego
Opracowywanie przesyłek
Ekspediowanie i przewóz przesyłek