Charakterystyka
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– dokonywania rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania mięsa
– magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji
– obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa
– wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych
– magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji

Czas nauki: 1 rok

Perspektywy zawodowe
Zakłady mięsne
Hipermarkety posiadające własny dział rozbioru mięsa i produkcji wędlin
Punkty zbytu mięsa i jego przetworów
Założenie własnej działalności gospodarczej

Program nauczania
Technika w przetwórstwie mięsa
Technologie produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych
Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym
Język angielski w przetwórstwie spożywczym
Gospodarka magazynowa w zakładzie przetwórstwa mięsa
Procesy produkcji wyrobów mięsnych i tłuszczowych